Συμμετοχή στο 32ο Συνέδριο του Ποντιφικού Συμβουλίου για τούς Λειτουργούς στον Χώρο της Υγείας (Pontifical Council for Heath Care Workers)

Συμμετοχή στο 32ο Συνέδριο του Ποντιφικού Συμβουλίου για τούς Λειτουργούς στον Χώρο της Υγείας (Pontifical Council for Heath Care Workers)

Συνεχίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί εδώ και δέκα χρόνια μεταξύ του Πατριαρχικού Δικτύου και του Ποντιφικού Συμβουλίου για τους Λειτουργούς στον Χώρο της Υγείας (Pontifical Council for Heath Care Workers), το Δίκτυο θα λάβει μέρος στο 32ο Συνέδριο του Ποντιφικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στη Ρώμη μεταξύ της 10ης και 12ης Νοεμβρίου 2016. Το θέμα του Συνεδρίου θα είναι: «Προς έναν πολιτισμό Υγείας που είναι δεκτική και υποστηρίζει την υπηρέτηση προσώπων με σπάνιες και παραμελημένες παθολογίες» .