Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου «Διεθνούς Συνεδρίου για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου «Διεθνούς Συνεδρίου για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας» που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Ρόδο, μεταξύ 8ης και 12ης Οκτωβρίου του 2008. Το συνέδριο έγινε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία όρισε πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής  τον Σεβ. Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, ο οποίος φιλοξένησε τους συνέδρους στην Μητρόπολη του. Σε αυτό έλαβαν μέρος 170 αντιπρόσωποι των Μητροπόλεων από όλο τον κόσμο , που ανήκουν πνευματικά και διοικητικά στο Πατριαρχείο, αντιπρόσωποι των Εκκλησιών της Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, οι κοσμήτορες των Θεολογικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και  Βοστώνης, αντιπρόσωποι των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ξένων ομολογιών καθώς και άλλων φορέων που σχετίζονται με την ποιμαντική διακονία του ασθενούς, αλλά και με την ιατρική και νοσηλευτική του φροντίδα.

Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους συνέδρους, να συζητήσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ποιμαντική διακονία στο χώρο της υγείας, τόσο σε θεολογικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Σε πρακτικό επίπεδο τονίσθηκε η ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ιερέων που διακονούν τον άρρωστο, δοθέντος ότι η ασθένεια είναι μία πολυδιάστατη ανθρώπινη κατάσταση που απαιτεί λεπτούς πνευματικούς χειρισμούς εκ μέρους του ασκούντος το έργο της ποιμαντικής διακονίας. Επίσης, τονίσθηκε η ανάγκη της  πνευματικής υποστήριξης όλων των στελεχών που διακονούν τον άρρωστο καθώς και η ανάγκη ειλικρινούς και στενής συνεργασίας των ιερέων με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους κοινωνικούς λειτουργούς και όλους εκείνους που διακονούν στο χώρο της υγείας.

Επιπροσθέτως, οι Σύνεδροι ενημερώθηκαν για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με την φροντίδα των ασθενών σε ποιμαντικό και ιατρικό επίπεδο. Συγκεκριμένα ερεύνησαν τις τάσεις της ιατρικής φροντίδας στις μέρες μας για τον καρκινοπαθή και τις νευρολογικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για το άρρωστο παιδί και την Τρίτη Ηλικία. 

Στο κύκλο των θεμάτων που απασχόλησαν τους συνέδρους περιελήφθησαν και οι προκλήσεις της βιοηθικής προς τη θεολογία και την ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας.
Επίσης μέσω ειδικής εισήγησης απασχόλησε τους συνέδρους το πρόβλημα της ψυχικής κόπωσης και εξουθένωσης των λειτουργών (κληρικών και λαϊκών) στο χώρο της υγείας, και αναζητήθηκαν αποτελεσματικότεροι τρόποι προκειμένου να υποστηριχθούν πνευματικά, όλοι όσοι διακονούν στο χώρο αυτό.

Τέλος, οι Σύνεδροι εξέφρασαν την επιθυμία να ευλογήσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης τη δημιουργία ενός Ορθόδοξου «δικτύου» ποιμαντικής διακονίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο χώρο της υγείας το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα σε όσους μετέχουν σε αυτό να αλληλοβοηθούνται στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ποιμαντικής διακονίας, με επίκεντρο πάντα τον ασθενή μας συνάνθρωπο.

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής
Ρόδος, 12 Οκτωβρίου 2008