ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018 - Προφητείες, ψευδο-πραγματικότητες και η νέα κτίση

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018

Προφητείες, ψευδο-πραγματικότητες και η νέα κτίση

Είναι λυπηρό που πολλές φορές, μέσα στις δυσχέρειες της ζωής μας, αναζητούμε κάποιον να δώσει απόλυτες λύσεις στις δυσκολίες μας και να μας πει τι μέλλει γενέσθαι. Όταν το κάνουμε αυτό, υποτιμούμε το χάρισμα του θεραπευτικού προφητικού λόγου της Εκκλησίας – του Σώματος του Χριστού – και δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει μέσα από τις αδυναμίες μας. Περιορίζοντας το δώρο της προφητείας σε μελλοντολογία και σε μια λύση προβλημάτων, περιορίζουμε την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε πώς ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο και πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην προσωπική μας ζωή.

Το χάρισμα της προφητείας είναι η δυνατότητα που δίδεται σε κάθε άνθρωπο για να διακρίνει την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Ένας αληθινός προφήτης ταυτίζεται με τα παθήματα του κόσμου και γνωρίζει πως ο Θεός εμφανίζεται μέσα στον χρόνο, ώστε να δωρίσει σωτηρία στον κόσμο. Ο προφήτης κατέχει αληθινή γνώση, επειδή έχει γνωρίσει εμπειρικά τον Θεό μέσα από την ζωντανή σχέση που έχει μαζί του. Αυτή η γνώση διαφέρει από την «αντικειμενική» γνώση που πολλοί εκ του κόσμου διακηρύττουν. Είναι μια πραγματικότητα πέρα από την πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να συλλάβουμε, να δούμε ή να φανταστούμε με τις δικές μας δυνατότητες.

Για πολλά χρόνια, η γνώση βασιζόταν στον ορθολογισμό και η πραγματικότητα καθοριζόταν από μια «επιστημονική αντικειμενικότητα». Σήμερα μια υποκειμενικότητα βασισμένη σε ατομικούς πόθους έχει πάρει την θέση της αντικειμενικότητας, ενώ η γνώση και η αληθινή ανθρώπινη φύση έχουν χάσει την καθολική τους διάσταση. Αυτό έχει αφήσει τον άνθρωπο, που προσπαθεί να βρει νόημα στην ζωή του και να αντιμετωπίσει τις αντιθέσεις που υπάρχουν σε αυτή, σε απόγνωση. Συνεπώς, βιώνει μοναξιά, απελπισία και μια δυσθυμία για να παλέψει στην ζωή του. Ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, έχει διασκευάσει μια εικονική πραγματικότητα, όπου κυριαρχούν το σεξ, η λαγνεία και η αφθονία, μαζί με τον τρόμο και την βία. Παρόλα ταύτα, κενότητα επικρατεί σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης. Σκοτάδι έχει σκεπάσει όλο τον κόσμο.

Μέσα από αυτό το σκοτάδι, οι προφήτες ανακράζουν: «Σκοτάδι και ομίχλη θα καλύψει τη γη και τα έθνη, αλλά ο Κύριος θα σας φωτίσει και θα σας σκεπάσει η δόξα του…. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας Υιός».[1] Με την θεία του παρουσία, ο Υιός του Θεού φωτίζει τον κόσμο με το φως της αληθινής γνώσεως· μια γνώση που πηγάζει από την αγάπη του για τον Πατέρα και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αγάπη και η γνώση διαλύει όλες τις παραπλανητικές ψευδο-πραγματικότητες που περιπλέκουν την ζωή μας. Με το φώς του, που είναι σαν αστέρι, μας διδάσκει πώς να τον προσκυνήσουμε και μας καθοδηγεί πώς να εισέλθουμε σε μια ζωντανή σχέση μαζί του, να είμαστε κοινωνοί της υπάρξεώς του, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε μια καινή φύση.[2] Δεν θα χρειασθεί να διαμορφώσουμε ψευδο-πραγματικότητες για να καθησυχάσουμε τους φόβους μας. Τα πάντα θα γίνουν καινούργια. Αυτός θα είναι για μας «μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος» και θα μας χαρίσει ειρήνη και υγεία, και η ειρήνη του δεν θα έχει τέλος.[3]

π. Σταύρος Κοφινάς

 

 


[1] Ησαΐας 60:2 ˙9: 5

[2] Β’ Κορινθίους  5:17

[3] Ησαΐας 9:5-6