25 Νοεμβρίου 2012 - Τι Είναι ο Ψυχολογικός Θάνατος – Δημητρίου Κυριαζή

25 Νοεμβρίου 2012

Τι Είναι ο Ψυχολογικός Θάνατος – Δημητρίου Κυριαζή

«Ο ψυχολογικός θάνατος είναι μια διατύπωση λεκτική που , ενίοτε ,  λειτουργεί ως μεταφορική έννοια  για να εκφράσει ένα βίωμα μεγάλης απελπισίας από την πλευρά του  πάσχοντος ατόμου, και άλλοτε  δηλώνει την απουσία νοήματος και την επιθυμία και  παρόρμησή του να πεθάνει – να αυτοκτονήσει, επιβάλλοντας στον εαυτό του ένα είδος «αυτοθεραπείας» . Άλλοτε πάλι συνδέεται με τα «νεκρά–ζωντανά  αντικείμενα» που φαίνονται να έχουν μόνιμα εγκατασταθεί στο ενδοψυχικό ασυνείδητο φαντασιακό του  πεδίο (inner psychic unconscious fantasy level) , ή εκφράζει  ένα βίωμα ψυχικής και συναισθηματικής νεκρότητας (emotional deadness)  , που εκδηλώνεται με αίσθημα κενού ή  ανίας  ή με απάθεια ,   ή απομόνωση , ή και απολίθωση του συναισθήματος. Ο ασθενής   νιώθει σαν να έχει πεθάνει  από καιρό και , είτε είναι «κλεισμένος στον τάφο» ή  έχει γυρίσει  από τον Άδη, έχει  βγει δηλαδή από  ενός είδους «ψυχικό τάφο» , και  κινείται προς την εκδίκηση:  να σκοτώσει δηλαδή και να αυτοκτονήσει, ιδίως  αν ενυπάρχουν μανιακές εκδηλώσεις και ψευδαισθήσεις.»

Από την ομιλία του στο Β΄ Συνέδριο της Ρόδου (link)