22 Δεκεμβρίου 2017 - Το Παιδί, ο Παιδίατρος Η Ζωή και ο Θάνατος

22 Δεκεμβρίου 2017

Το Παιδί, ο Παιδίατρος
Η Ζωή και ο Θάνατος

Η γέννηση ενός παιδιού φέρνει πάντα χαρά, θαυμασμό  και ελπίδα. Είναι η χαρά της δημιουργίας, ο θαυμασμός για το θείο δώρο που χαρίζει ο Θεός στην ανθρωπότητα και η ελπίδα ότι η αυτή η ζωή έχει μέλλον.

Για να εξασφαλιστεί η ζωή του παιδιού, οι γονείς στηρίζονται σε πολλούς, ιδιαίτερα στον παιδίατρο. Από αυτόν θα πάρουν τις πρώτες βασικές οδηγίες για την ανατροφή του και σε αυτόν θα απευθυνθούν, όταν αρρωστήσει.  Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι γονείς θα κοιτάξουν τον ιατρό στα μάτια για να μάθουν αν η ζωή του παιδιού τους κινδυνεύει και, μαζί του θα χαρούν, όταν επανακτήσει την υγεία του.

Είναι οξύμωρο, ειρωνικό, ακόμη και, κατά τον κόσμο τραγικό, όταν, ένας παιδίατρος που προσέφερε όλη τη ζωή του για τη διαφύλαξη της ζωής ενός παιδιού, συναντήσει τον θάνατο. Αλλά, ένας ευσυνείδητος γιατρός ξέρει καλά ότι η ζωή είναι ένα δώρο από τον Θεό και ότι η επίγεια αυτή ζωή κάποτε θα τελειώσει. Σε αυτή την έσχατη ώρα της ζωής του, όταν έλθει το τέλος, ο παιδίατρος που πιστεύει στον Πλαστουργό της ζωής και που προσέφερε τη ζωή του στα παιδιά του κόσμου, θα παραδώσει τη ζωή του σε Αυτόν που του τη δώρισε λέγοντας, «Εις χείρας σου, Κύριε, παρατίθημι την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, και ζωήν την αιώνιον χαρίσαι μοι». Τότε ο Θεός θα πάρει την ψυχή του στην αγκαλιά του, με τον ίδιο τρόπο που αυτός ο γιατρός έπαιρνε τα παιδιά στη δική του αγκαλιά, και θα την εντάξει στην Αιώνια Βασιλεία Του.  

Όταν ο παιδίατρος μεριμνά και φροντίζει για την υγεία και την καλή ανατροφή ενός παιδιού με ταπείνωση και αυταπάρνηση, δίνει σε όλους ελπίδα, προοπτική και ένα πρότυπο ζωής για το μέλλον. Όταν δε έλθει το τέλος της επίγειας ζωής του και θα παραδώσει την ψυχή του με πίστη και αγάπη στον Δημιουργό,  θα ομολογήσει  ότι η ζωή δεν περιορίζεται σε αυτό τον κόσμο, αλλά συνεχίζεται στην Ουράνια Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τόσο η ζωή όσο και ο θάνατός του αφήνει μια κληρονομιά αγάπης και προσφοράς σε όλους και μαρτυρεί ότι «η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.» (A’ Κορ. 13:8).          

Στην μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαδάτου († 12/12/2017),
Ομότιμου Καθηγητή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Επίτιμου Προέδρου και  Ιδρυτικού Μέλους της «Μέριμνας», η οποία συνεργάζεται στενά με το Πατριαρχικό Δίκτυο. Ήταν πρωτοπόρος στον χώρο της παιδιατρικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.