12 Ιανουαρίου 2013 - Το λεγόμενο «φιλανθρωπικό έργο»

12 Ιανουαρίου 2013

Το λεγόμενο «φιλανθρωπικό έργο»

Το λεγόμενο «φιλανθρωπικό έργο» έχει γίνει ένα καταναλωτικό προϊόν που διαφημίζεται και χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος ανταγωνισμού για τους φορείς που το προωθούν. Πολλές φορές εμείς, που αποτελούμε την Εκκλησία, έχουμε την τάση να μπούμε σε ένα αυτο-δικαιωτικό ανταγωνισμό με το κράτος και τις άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπου ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει το καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο και ότι κάνει το καθήκον του καλύτερα απ’ τους άλλους. Αυτός ο ανταγωνισμός έχει τη ρίζα του στη ματαιοδοξία. Όπου υπάρχει η αρρώστια της ματαιοδοξίας, μας λέει ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν μπορεί να δοθεί αγάπη, γιατί υπάρχει σκληρότητα.