6 Οκτωβρίου 2013 - Συνάντηση με τον Θάνατο και με τον Χριστό

6 Οκτωβρίου 2013

Συνάντηση με τον Θάνατο και με τον Χριστό

«Οι άνθρωποι φοβόμαστε και τον θάνατο και τον Χριστό. Ο θάνατος μας οδηγεί σε άφευκτη συνάντηση μετά του Χριστού. Όσοι όμως γεύονται ήδη μέσα σε αυτή την ζωή την αγάπη του Χριστού ελευθερώνονται και από τους δύο φόβους. Η Εκκλησία, όντας η δρόσος αυτής της Αγάπης, ξέρει πως η ζωή του καθενός μας είναι το καμίνι της Βαβυλώνας του μέσα στο οποίο μπορεί να γνωρίσει, όπως οι τρεις Παίδες, τον Κύριο της Αγάπης.»

π. Κωνσταντίνος Νευροκοπλής

2ο Συνέδριο του Πατριαρχικού Δικτύου

Ρόδος, 2011