Ομιλίες - Ομιλητές

 • Ἐναρκτήρια  Ὁμιλία: Μιά Ἀνατομία τῆς Ἐλπίδας

- Σταῦρος Ζουμπουλάκης,

Πρόεδρος τοῦ Ἐφορευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος

 

 • «Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»

- π. Γεώργιος Παρσένιος,

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης, Πανεπιστήμιο Princeton, ΗΠΑ 

 

 • Ὅταν ὁ Θεός σιωπᾶ

- Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τύμπας,

Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, Gospel Oak, London, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας, Δρ Ψυχαναλυτικῶν Σπουδῶν

 

 • «Μόνος εἰμί ἐγώ» - Μοναξιά στή ζωή καί τήν ἀρρώστια

- Πρωτοπρ. Σταῦρος Κοφινᾶς,

Συντονιστής τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

 

 • Παρατεταμένη νοσηλεία

- Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

 

 • Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς - Ἡ ἐλπίδα στήν ψυχική διαταραχή

- Πρωτοπρ.  Βασίλειος Θερμός,

Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σχηματαρίου, Ἱ. Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ποιμαντικῆς, Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Παιδοψυχίατρος

 

 • Ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τούς νέους;

- Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας,

Διευθυντής τοῦ ἐν Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

 

- Κατερίνα Πεκρίδου,

Ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Διαλόγου τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Κ.Ε.Κ.)

 

 • Διακονώντας  ἄτομα πού βρίσκονται στό περιθώριο τῆς ζωῆς

- Ἀρχιμ. Χρύσανθος Παπαποστόλου,

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Χαλάνδρι, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Ψυχοκοινωνικῆς Στήριξης «Διακονία» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

 

- Ἀθηνᾶ Μαρούδα-Χατζούλη,

Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμῆμα Ἐπικοινωνίας καί Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

 

 • Σύγχρονη δουλεία καί μετανάστευση

-Ἡ ἐλπίδα στόν τρόμο τοῦ πολέμου

Πρωτοπρ. Bassam Nassif,  

Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Πανεπιστήμιο τῆς Balamand, Λίβανος.

-Παραβιάσεις σχετικά μέ τήν προστασία παιδιῶν καί οἱ προκλήσεις στήν Λέσβο (Βίντεο)

Jacqueline Bhabha,  Βασιλεία Διγιδίκη

-Δράσεις ὑγείας γιά τίς ἀνάγκες τῶν Προσφύγων/Μεταναστῶν

Παρασκευή  Φελέκη,

Τομεάρχης Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

 

 • «Ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τά ὀστᾶ μου, καί ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα» -  Ἀντιμετωπίζοντας τίς χρόνιες παθήσεις

- Anne Vandenhock,

Καθηγήτρια Ποιμαντικῆς τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίν, Βελγίου  

 

 • «Καί οἱ κωφοί ἀκούουσι» - Διακονώντας τούς κωφούς

- Πρωτοπρ.  Σπυρίδων Καλαϊτζόγλου,

Ἱ. Ναός «Παναγία ἡ Ἀχειροποίητος», Ἱ. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 

 

 • Ὅταν ἡ μητέρα ἀσθενεῖ 

- (Μητέρα - Σύζυγος)  Μάρη Κουτούζου

- (Σύζυγος - Πατέρας) Πρωτοπρ. Νικόλαος Κουτοῦζος  

- (Θυγατέρα) Γιούλη Κυριαζῆ  

 

 • Πνευματική διάσταση καί βιωσιμότητα ἐν μέσῳ κοινωνικῶν προκλήσεων

- Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος

- Σταῦρος Σ. Φωτίου,

Καθηγητής στό Τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 • Ἡ ἀπογοήτευση τῶν θεραπόντων: διαχείριση προβλημάτων καί διέξοδοι

- Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος

- Δημήτρης Κυριαζῆς

Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Ψυχοθεραπευτής, τ. Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ψυχαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας,  Ἱδρυτικό Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης καί Οἰκογενειακῆς Θεραπείας

 

 • Παρουσιάσεις Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Προγραμμάτων

- St. Sampson Medical Clinic, Holy Trinity Greek Orthodox Church, Nashville, TN, USA   

Dr. Jim Gore     

- ΕΔΑΝΙ : Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν

Πρωτοπρ.  Βασίλειος Κοντογιάννη