Ἀσιά

Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ

Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ-Κόνγκ Νεκτάριος 
Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Χόνγκ-Κόνγκ. Ταχ. διεύθυνσις: 704 Universal Trade Center, 3 Arbuthnot Rd., Hong Kong.
E-mail: office@omhksea.org
Web-site: www.omhksea.org

Ἱερά Μητρόπολις Κορέας

Σεβ.Μητροπολίτης Κορέας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἰαπωνίας, κ. Σωτήριος.
Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Σεούλ. Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Soterios of Korea, C.P.O. Box 1473, Seoul Korea
Τηλ.: 0082-31-5844376, Fax: 0082-31-5852278
E-mail:orthodox@orthodox.or.kr
Web site: www.orthodox.or.kr